Emprego Social usa en su web cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y estadísticas sobre cómo se usa su web y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias y basada en tus hábitos de navegación. Puedes aceptarlas todas pulsando “Aceptar”. Para más información y opciones para configurarlas o rechazarlas, pulsa en "Saber más".

   Saber máis - Aceptar.

POLÍTICA DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

A Xerencia de EMSO para as actividades desenvoltas de servizos de xardinería e limpeza viaria, estableceu  unha Política de Calidade e Medio Ambiente baseada nos seguintes principios:


Manter e  mellorar a Calidade dos traballos e servicios prestados, satisfacendo totalmente aos nosos cliente.
   
Cumprir a lexislación vixente aplicable, tanto dende o punto de vista Medioambiental como outros requisitos que se establezan de forma interna ou coas partes interesadas.
   
Proporcionar a formación adecuada aos nosos traballadores co  fin de poder ofrecer un persoal cualificado para desenvolver as actividades comprendidas no noso Sistema de Xestión.
   
Protexer o medio ambiente, incluída a prevención da contaminación que poida provocar a nosa actividade, na medida na que sexa posible e viable realizando as actividades de maneira que se minimicen os impactos ambientais, mediante o uso sostible dos recursos, a protección da biodiversidade e dos ecosistemas, establecendo obxectivos que os garanten, así como mellorar, co tempo, a nosa xestión.
   
Fomentar a comunicación, tanto interna como externa cos nosos clientes asesorándoos para conseguir os mellores resultados nos servizos requiridos.
   
Compromiso coa mellora continua e a seguridade da eficacia do noso Sistema de Xestión Integrado.
   
Proporcionar aos nosos traballadores información sobre os impactos ambientais das nosas actividades, así coma os medios que sexan necesarios para previlos ou minimizalos.

 

Esta política proporcionaranos un marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos de calidade e medio ambiente. Así mesmo, dita Política, será revisada e modificada, se fose necesario, durante a Revisión do Sistema pola Dirección, a fin de garantir a súa adecuación.

A presente política de Calidade e Medio Ambiente será comunicada para o seu entendemento dentro da organización e será posta a disposición das partes interesadas.

 

Data: 31/03/2021

Asinado: Felipe Ovalle Pintor, Xerente

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar


O desempeño ambiental da organización atópase dispoñible para calquera parte interesada que así o solicite a través do mail emso@emso.gal